Jak dodać pracownika

Jak dodać pracownika

Dodaj pracowników i skonfiguruj dla nich uprawnienia dostępu do panelu administracyjnego i terminalu.

Aby dodać pracownika:

  1. Kliknij DostępPracownicy w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Wpisz nazwisko pracownika. 
  4. W polu Stanowisko wybierz z listy rozwijanej stanowisko pracownika z uprawnieniami do panelu administracyjnego i terminalu:
    — w bloku Dostęp do terminala, wprowadź kod PIN pracownika, aby wejść do terminalu - Hasło zawiera 4 cyfry;                                                                          
    — w bloku dostęp do panelu administracyjnego napisz e-mail pracownika i hasło logowania - co najmniej 6 znaków;
  5. Kliknij Zapisz.

☝️ Kelner nie ma dostępu do panelu administracyjnego, więc podaj tylko kod PIN, aby zalogować się do aplikacji.


💡 Dodaj nieograniczoną liczbę pracowników za darmo.


Aby monitorować przepracowany czas pracy i informacje o zmianach pracowników, skonfiguruj ewidencję czasu pracy.


Czytaj jeszcze:

— Jak wejść do terminala sprzedaży

— 🎬  Jak pracować z terminalem sprzedaży Poster