Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników

Prowadź ewidencję czasu pracy pracowników w celu obliczenia płac. Aby to zrobić, skonfiguruj ewidencję przepracowanych godzin, zautomatyzuj kontrolę rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy oraz monitoruj informacje o zmianach pracowników.

Konfigurowanie ewidencji przepracowanych godzin

Skonfiguruj ewidencję czasu pracy pracowników, aby po wprowadzeniu kodu PIN na terminalu pracownik mógł otworzyć zmianę roboczą.

Aby skonfigurować ewidencję przepracowanych godzin:

  1. Kliknij UstawieniaOgólne w panelu administratora.
  2. W polu Ustawienia administracyjne zaznacz pole wyboru Bierz pod uwagę czas pracy pracowników.
  3. Kliknij Zapisz.


Automatyzacja kontroli rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy

Ustalaj godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany pracowników, aby uwzględnić spóźnienia, nadgodziny i przepracowane godziny w elastycznym harmonogramie pracy pracowników.

Aby zautomatyzować kontrolę rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy:

  1. Wprowadź kod PIN pracownika, aby zalogować się do terminalu, aby otworzyć zmianę pracy. Komunikat pop-up i sygnał dźwiękowy wskazuje na otwarcie zmiany roboczej.
  2. Po zakończeniu dnia roboczego kliknij w prawym górnym rogu na ≡ i wybierz Zakończ zmianę. Na karcie pracownika sprawdź przepracowany czas i kliknij Zakończ zmianę.

☝️ System rejestruje przepracowany czas, a nie aktywność pracownika w terminalu.

💡 Aby uwzględnić czas pracy pracowników z elastycznym harmonogramem pracy, naprzemiennie otwórz ich zmiany pracy w ciągu dnia. Aby to zrobić, kliknij w prawym górnym rogu terminalu na nazwisko kelnera 🔐 , który już rozpoczął zmianę pracy, a następny pracownik będzie mógł wprowadzić swój kod PIN i rozpocząć zmianę pracy.

Kontrola informacji o zmianach pracowników

Kontroluj przepracowany czas, aby uniknąć błędów w obliczaniu wynagrodzeń pracowników. Administrator może wyświetlać, edytować, zamykać i usuwać zmiany pracowników innych pracowników.

Aby monitorować informacje o zmianach pracowników:

  1. Zaloguj się do terminalu jako właściciel lub zarządca.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu na ≡ i wybierz Wszystkie zmiany.
  3. W oknie Zmiana pracowników Zobacz czas rozpoczęcia i zakończenia zmiany oraz czas pracy pracowników w wybranym dniu:
  • zielona ikona przed nazwiskiem pracownika pokazuje otwartą zmianę;
  • szara ikona przed nazwiskiem pracownika pokazuje zamkniętą zmianę. 

       4. Otwórz kartę pracownika, aby zobaczyć przepracowany czas i kliknij Zakończ zmianę.

💡 W oknie Zmiana pracowników wybierz:

- otwórz zmianę i kliknij pole rozpocznij zmianę, aby edytować godzinę rozpoczęcia dnia roboczego pracownika;

- zamknięta zmiana i naciśnij Usuń zmianę. Jeśli omyłkowo usunąłeś zmianę pracownika, kliknij Anuluj.