Jak skonfigurować drukowanie bonowych paragonów

Jak skonfigurować drukowanie bonowych paragonów

Wydrukuj paragon bonowy, aby wysyłać zamówienia z terminalu do kucharza lub barmana.


☝️ Jeżeli korzystasz z tabletu z systemem iOS 14.1+, w ustawieniach otwórz sekcję aplikacji i wyszukaj na liście Poster. W bloku Dostęp sprawdź przełącznik Sieć lokalna. Włącz go, aby podłączyć drukarkę i inny sprzęt.

💡 Przed wydrukowaniem paragonu bonowego na drukarce utwórz i skonfiguruj działy w panelu administracyjnym. Upewnij się, że dla każdego działu, do którego będziesz wysyłać zamówienia, we wkładce Menu → Działy jest włączona funkcja Drukuj bony.


Aby dostosować drukowanie paragonów:

  1. Kliknij w prawym górnym rogu terminala na i wybierz Urządzenia.
  2. Z listy wybierz drukarkę i działy, na których drukarka będzie drukować zamówienia. Na przykład, „Bar” lub „Kuchnia”.
  3. Kliknij Wydrukuj paragon testowy.

☝️ Aby wydrukować zamówienia, upewnij się, że drukarka i tablet są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

💡 Aby wysłać zamówienie do kuchni, naciśnij przycisk Wyślij bon w otwartym paragonie na terminalu.

💡 Żeby przekazać na kuchnię informację o zmianie zamówienia, w otwartym rachunku na terminalu naciśnij nazwę produktu i usuń nieaktualne za pomocą . Później naciśnij Wysłać zamówienia, w nim, obok zaznaczonego dania będzie wydrukowano «−1».
Żeby powiadomić kucharzy o tym, że zamówienie nie jest usunięte w całości, wyczyść otwarty rachunek.


💡 Do różnych działów można podłączyć drukarkę do drukowania paragonów bonowych i Kitchen Kit. Pomoże to w równoległym wysyłaniu elektronicznych i papierowych paragonów do kuchni.


💡 Aby wziąć pod uwagę życzenia gości, wskaż suwak w kuchni kolejność serwowania potraw.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?