Jak włączyć DHCP na drukarce bonowej?

Jak włączyć DHCP na drukarce bonowej?

DHCP jest to protokół, za pomocą którego serwer jest w stanie dynamicznie uzyskać dane konfiguracyjne, przede wszystkim adres IP. Odbywa się to za pomocą zewnętrznego serwera, zwanego właśnie serwerem DHCP. 

Aby włączyć DNCP:

 1. Zrób na swojej drukarce bonowej self-test:
  • Upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania.
  • Naciskając przycisk [Feed], aż zielony wskaźnik LED zamiga.
  • Trzymając przycisk Feed, naciśnij przycisk Włącz
  • Zapoznaj się z paragonem, który wydrukował się. 
  • Jeżeli DHCP - Enable, oznacza to, że drukarka bonowa ma aktywną pozycje DHCP i można spróbować wyszukać ją na terminalu Poster. 
 2. Jeżeli pozycja DHCP - Disable , proszę wpisać IP adres z self-testu w wyszukiwarce i wcisnąć Enter.
 3. Następnie wprowadź hasło - admin i login - admin.
 4. Przejdź do wkładki ustawień TCP/IP, w pozycji Get IP address wybierz z listy DHCP i naciśnij Submit
 5. Drukarka gotowa do pracy!
      


Czytaj więcej: