Jak dodać składniki

Jak dodać składniki

Składniki są to produkty potrzebne do przygotowywania posiłków i napojów w lokalu. Na przykład, mąka do pieczenia lub mięta do lemoniady.

Aby dodać składniki:

  1. Kliknij MenuSkładniki w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Wpisz nazwę, wybierz kategorię składników i jednostkę miary.
  4. W polu Kod kreskowy wpisz 13-cyfrową liczbę kodów kreskowych.
  5. Podaj procent strat podczas przetwarzania: czyszczenie, gotowanie, smażenie, duszenie lub pieczenie.
  6. Kliknij Zapisz.

💡 Podczas tworzenia receptur lub półproduktów ze składnikami wagowymi należy podać pożądaną wagę netto i metodę przetwarzania. W zależności od ustawionego procentu strat, program obliczy wagę brutto i określi przepływ produktów.

☝️ Jeżeli zmienić procent strat w przygotowaniu składnika, zmieni się wartość brutto w recepturach i półproduktach, w których jest zawarty.


Aby użyć składniki w kilku recepturach, połącz je w półprodukty.