Jak stworzyć półprodukty

Jak stworzyć półprodukty

Półprodukty — to pośrednie produkty, potrzebne do przygotowania receptury, które składają się ze składników. Na przykład, sosy lub ciasto.

Aby utworzyć Półprodukty:

  1. Otwórz zakładkę Menu → Półprodukty w panelu administracyjnym.

  2. Kliknij przycisk Dodaj.

  3. Podaj nazwę i proces przygotowania półproduktu.

  4. Wybierz składniki, z których składa się półprodukt.

  5. Należy podać wage brutto i netto lub sposób przygotowania dla każdego składnika.

  6. Kliknij Zapisz.

💡 Aby wykorzystać składniki w kilku recepturach, połącz je  w półprodukty. Na przykład, mąkę, jaja i drożdże połącz w półprodukt „Ciasto” i dodaj go do receptury bułek lub rogalików.


☝️ Półprodukty nie są sprzedawane oddzielnie, tylko w recepturach. Dlatego nie są wyświetlane na terminalu u kelnera lub sprzedawcy.


Aby prowadzić ewidencję w magazynie gotowych półproduktów, wykonaj ich produkcje.


Czytaj więcej:

— Jak stworzyć recepturę
Co to jest „Produkcja” i jak wyprodukować danie


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?