Jak dodać podatki

Jak dodać podatki

Aby wyświetlić kwoty podatków od sprzedanych towarów, zastosuj podatki do towarów.

Podatek VAT można obliczyć, wykorzystując w tym celu wzór matematyczny:
Podatek VAT = cena netto * stawka podatku VAT

☝️ Jeżeli do zamówienia na terminalu zostanie dodany rabat, kwota podatku zostanie obliczona na podstawie ceny towaru z uwzględnieniem rabatu.

Aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT w Polsce wynoszą:

  • PTU A - 23%
  • PTU B - 8%
  • PTU C - 5%
  • PTU D - 0%

☝️ Nie zapomnij dodać do artykułów oraz receptur podatek w panelu administracyjnym.

Dodaj podatki do artykuł lub receptur

Aby towary były drukowane na paragonie fiskalnym, dodaj podatki do artykułów lub receptur:

  1. Kliknij  MenuArtykuły / Receptury w panelu administracyjnym.
  2. Znajdź danie i kliknij Edytuj obok jego nazwy.
  3. W polu podatek z listy rozwijanej wybierz typ podatku.
  4. Kliknij Zapisz.

☝  W przypadku artykuł i receptur, które znajdują się w kategorii ekran główny, należy przypisać podatek osobno.

Aby wartość towarów obejmowała inne stawki podatkowe, Utwórz dodatkowe podatki.

Czytaj więcej: