Jak utworzyć dodatkowe stanowisko

Jak utworzyć dodatkowe stanowisko

Aby przypisać pracownikom stanowiska, w programie Poster domyślnie utworzono sześć stanowisk z uprawnieniami dostępu do sekcji panelu administracyjnego i terminala:

 • Kierownik — Ma pełny dostęp;
 • Kelner — Dostęp do terminalu, raporty, brak dostępu do panelu administracyjnego.
 • Marketing — Dostęp do statystyki i narzędzi marketingowych;
 • Magazynier — Dostęp do magazynów i dostaw;
 • Administrator sali — Zarządzanie rachunkami na terminalu w tym: przeglądanie, edytowanie i zamykanie zamówień wszystkich kelnerów.


Aby utworzyć dodatkowe stanowisko:

 1. Kliknij Dostęp → Stanowiska w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Wpisz Nazwę stanowiska. 
 4. Zaznacz pola sekcji systemu lub działań, do których otworzysz dostęp:
  — do terminalu, jeżeli pracownicy na tym stanowisku będą pracować z terminalem sprzedaży lub zarządzać halą;
  — panel administracyjny i wybierz opcje pracy z każdą jego sekcją: bez dostępu, tylko przeglądanie lub pełny dostęp;

  ☝️ Ustawienie „Przegłąd” jest dostępne w Taryfie Pro.
  Napisz do nas na czacie dla zmiany taryfa, aby Twoi pracownicy widzieli informacje w panelu administracyjnym, ale nie mogli ich dodawać, edytować ani usuwać. „Bez dostępu” i „Pełny Dostęp” są konfigurowalne we wszystkich taryfach.

  aplikacje, aby pracownicy instalowali aplikacje ze Sklepu; lub kurierzy pracowali z zamówieniami dostawy w aplikacji „Poster kurier”.
 5. Kliknij Zapisz.

☝️ Jeśli pracownicy są przypisani do stanowiska, przed jego usunięciem nadaj pracownikom inne stanowisko.

Aby to zrobić, obok stanowiska kliknij •••, Wybierz Usuń i określ nowe stanowisko z uprawnieniami dostępu do sekcji panelu administracyjnego i terminalu.

W zależności od stanowiska pracownika wybierz metodę naliczania wynagrodzenia.


Czytaj więcej: