Jak utworzyć dodatkowe stanowisko

Jak utworzyć dodatkowe stanowisko

Aby przypisać pracownikom stanowiska, w programie Poster domyślnie utworzono sześć stanowisk z uprawnieniami dostępu do sekcji panelu administracyjnego i terminala:

  • Kierownik — Ma pełny dostęp;
  • Kelner — Dostęp do terminalu, raporty, brak dostępu do panelu administracyjnego.
  • Marketing — Dostęp do statystyki i narzędzi marketingowych;
  • Magazynier — Dostęp do magazynów i dostaw;
  • Administrator sali — Zarządzanie rachunkami na terminalu w tym: przeglądanie, edytowanie i zamykanie zamówień wszystkich kelnerów.

Aby utworzyć dodatkowe stanowisko:

  1. Kliknij Dostęp → Stanowiska w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Wpisz Nazwę stanowiska. 
  4. W polu Poziom dostępu wybierz z listy rozwijanej poziomy dostępu dla pracownika.
  5. Kliknij Zapisz

💡 Jeśli pracujesz z dostawą, domyślnym kurierem będzie właściciel. Aby kontrolować liczbę zamówień i czas ich dostarczenia klientom, Utwórz nowe stanowisko „Kurier”. Lub w zakładce DostępStanowiska kliknij Edycja obok już utworzonych stanowisk i w polu uprawnienia zaznacz pole wyboru Kurier.


☝️ Jeśli pracownicy są przypisani do stanowiska, przed jego usunięciem nadaj pracownikom inne stanowisko.

Aby to zrobić, obok stanowiska kliknij •••, Wybierz Usuń i określ nowe stanowisko z uprawnieniami dostępu do sekcji panelu administracyjnego i terminalu.

W zależności od stanowiska pracownika wybierz metodę naliczania wynagrodzenia.

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?