Jak skonfigurować szybką zmianę kelnerów na terminalu

Jak skonfigurować szybką zmianę kelnerów na terminalu

Aby kelnerzy przełączali się między zamówieniami bez ponownego wprowadzania kodu PIN, skonfiguruj szybką zmianę kelnerów na terminalu.

Na początku zmiany pracownicy zalogują się na swoje konta i będą mogli po kolei przyjmować zamówienia od gości, na tym samym tablecie.

Aby skonfigurować szybką zmianę kelnerów:

  1. Kliknij kartę UstawieniaOgólne w panelu administratora.
  2. W polu Konfiguracji terminala zaznacz pole wyboru Użyj szybkiej zmiany kelnerów.
  3. Kliknij Zapisz.

Kliknij w prawym górnym rogu terminalu na nazwisko kelnera, aby wyświetlić listę wszystkich pracowników, którzy służą Gościom:

- zielony wskaźnik pokazuje pracowników, którzy są zalogowani na swoich kontach w bieżącej zmianie kasy;

- szara ikona obok nazwy wskazuje kelnera, który jeszcze nie otworzył swojej zmiany.

Aby po wprowadzeniu kodu PIN na terminalu kelner otworzył zmianę roboczą, skonfiguruj ewidencję czasu pracy.