Jak utworzyć dodatkowe metody płatności

Jak utworzyć dodatkowe metody płatności

W Poster istnieją trzy podstawowe sposoby płatności: gotówką, kartą i voucher. Do nich można dodać nieograniczoną ilość dodatkowych metod płatności.

Aby utworzyć dodatkowe metody płatności: 

 1. Otwórz zakładkę Ustawienia → Metody płatności w Panelu administracyjnym 

 2.  Kliknij przycisk Dodaj.

 3. Wpisz nazwę metody płatności. Będzie ona drukowana na paragonach.

 4. Wybierz rodzaj płatności: gotówkowy lub bezgotówkowy.

  💡 W bezgotówkowym rodzaju płatności w Prowizja wpisz procent prowizji banku lub usługi dostawy. Na przykład, 2,5% — banku za usługi processingu lub 30% — dla firmy dostawczej. 

 5. Wybierz kolor ikony metody płatności. Kelnerzy i sprzedawcy będą mogli ją zobaczyć na terminalu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.


Aby przyjąć opłatę dodatkową metodą płatności :

 1. W otwartym rachunku na terminalu kliknij Opłać.

 2. Wybierz pole z metodą płatności. Na przykład, kliknij na ikonę ze sposobem płatności lub •••, aby otworzyć listę wszystkich dodatkowych metod. 

 3. Kliknij Opłać.


Ograniczenia dodatkowych metod płatności:

— Nie można ich łączyć między sobą oraz z podstawowymi opcjami płatności.
— Dodatkowe metody płatności nie wysyłają płatności na terminal płatniczy. 

 

☝️ Metody płatności są przypisane do kont swoich lokali:

— pieniądze z zamówień, które były opłacone gotówkowym rodzajem płatności, trafiają do szuflady kasowej lub na inne gotówkowe konto;  

— na rachunek bankowy zaliczą się przychody z bezgotówkowych metod płatności. Na przykład, rachunek bankowy.


Po zamknięciu zmiany, w zakładce Finanse → Transakcje, Poster stworzy oprócz podstawowych transakcji — jeszcze dodatkowe. Dla każdego rodzaju płatności dodatkową metodą zostaną dodane gotówkowe oraz bezgotówkowe transakcje. Na przykład, Dostawa.


Aby dowiedzieć się jak często goście korzystają z dodatkowych metod płatności — przeglądaj statystyki dotyczące metod płatności.