Jak importować receptury

Jak importować receptury

Aby szybko dodać posiłki i napoje w Poster, które są przygotowywane w Twoim lokalu, zaimportuj receptury, a następnie dodaj do nich składniki i półprodukty.


💡 Aby uzyskać szablon tabeli, wyeksportuj receptury lub pobrać przykład. Następnie zaimportuj tabelę z recepturami w Poster.


Aby zaimportować receptury:

  1. Kliknij MenuReceptury w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu na ••• i wybierz Import towarów.
  3. Kliknij przycisk Pobierz, aby wybrać tabelę produktów na komputerze i przesłać ją do Poster.
  4. Kliknij Rozpocznij import.
  5. Dopasuj pola Nazwa, Kategoria, Sklep, Kod kreskowy, Typ, Cena, Waga produktu i Podatek do kolumn tabeli.
  6. Kliknij Sprawdź dane.
  7. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij przycisk Importuj.

☝️ Podczas wypełniania tabeli nie zmieniaj zawartości kolumn PosterID product_id i PosterID modificator_id dla istniejących produktów, a dla nowych pozostaw puste.


🚧 W mobilnej wersji panelu administracyjnego nie można importować danych.
Dopóki trwa przygotowywanie aktualizacji, możesz wgrać tabelę z recepturami za pomocą swojego komputera w web wercji panelu administracyjnego.


Jeśli danie lub napój ma kilka opcji, takich jak rozmiar lub dodatkowy składnik, dodaj modyfikatory do tych kart.