Jak ręcznie wpisać brutto i netto

Jak ręcznie wpisać brutto i netto

Podczas tworzenia receptur i półproduktów ze składnikami wagowymi, określ wagę brutto i netto.

Brutto jest to waga składnika przed przetworzeniem i przygotowaniem. Na przykład, waga ziemniaków przed czyszczeniem, która zostanie pobrana z magazynu.

Waga netto jest to waga składnika na wyjściu. Na przykład, masa mięsa po rozmrożeniu i gotowaniu.

Kliknij 📎 , aby wskazać wagę składnika po przetworzeniu.

💡 Aby automatycznie obliczyć wartość brutto, podczas dodawania składnika należy podać procent strat w przetwarzaniu.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?