Jak wyłączyć produkcję dań

Jak wyłączyć produkcję dań

Wyłącz produkcję, aby przy sprzedaży dań na terminalu, składniki zostały odpisane z magazynu, a nie jako wyprodukowane dania.


☝️ Upewnij się, że w Twoim magazynie nie ma ujemnych zapasów artykułów lub receptur. Najpierw wyprodukuj brakujące towary, aby wyrównać zapasy, a potem wyłącz produkcję.


Aby wyłączyć produkcję jednej receptury lub półproduktu:

  1. Kliknij MenuReceptury/półprodukty w panelu administracyjnym.
  2. Znajdź danie, kliknij ••• i wybierz Wyłącz.

Aby wyłączyć produkcję dla wszystkich potraw:

  1. Kliknij UstawieniaOgólne w panelu administratora.
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj produkcji receptur i półproduktów.
  3. Kliknij Zapisz.

☝️ Po wyłączeniu produkcji, wyprodukowane receptury i półprodukty nie mogą być przeniesione między magazynami ani nie będzie można zrobić dostawę dla nich.

☝️ Po wyłączeniu produkcji z magazynu usuwane są wytworzone zapasy gotowych potraw.

Jeśli masz zrobione dania lub półprodukty, rozłóż je na składniki. Aby to zrobić, usuń dania z dokonanej produkcji w zakładce MagazynProdukcja.

Aby monitorować spisania składników z magazynu, przejrzyj raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?