Moduł Faktur

Moduł Faktur

Prowadzenie VAT-rejestru faktur i kontrahentów

Moduł Faktur

Moduł Faktur to moduł przeznaczony dla klientów Poster POS który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Try

About Moduł Faktur and Poster POS integration

Moduł Faktur to moduł przeznaczony dla klientów Poster POS który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Moduł Faktur umożliwia:

— wystawienie faktur sprzedażowych,

— wysyłanie faktur do kontrahentów za pomocą e-mail,

— drukowanie faktur przy pomocy drukarek bonowych

— wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT),

— prowadzenie rejestru faktur i kontrahentów,

— wyszukiwanie kontrahenta po numerze NIP,

— wystawianie faktur jako lista produktów oraz jako usługa gastronomiczna

Screenshots
About app

Log into Poster

Forgot your Poster subdomain?